zverejňovanie faktúr. zmlúv a objednávok

Zmluvy, faktúry a objednávky sú zverejňované tu: http://www.zstrnovecnv.sk/?page=dokumenty

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 6303016773 Zmluva o dodávke plynu s DPH 29.07.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Miriam Žigová riaditeľka školy
Faktúra 2193017 MŠ - čistenie a prenájom rohoží 37,69 s DPH 28.07.2021 Lindstrom s.r.o. Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Miriam Žigová riaditeľka školy
Faktúra 5590036355 WINIBEU, WINPAM licencia za obdobie 07.2021 - 06.2022 216,00 s DPH 28.07.2021 IVES Košice Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Miriam Žigová riaditeľka školy
Faktúra 8286924246 ŠJ - Poplatky za telekomunikačné služby 38,80 s DPH 28.07.2021 Slovak Telekom a.s. Školská jedáleň ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 Katarína Lencsésová vedúca školskej jedálne
Faktúra 2193016 ZŠ - čistenie a prenájom rohoží 57,47 s DPH 28.07.2021 Lindstrom s.r.o. Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Miriam Žigová riaditeľka školy
Faktúra 21056 ZŠ, MŠ, ŠJ - kontrola a oprava hasiacich prístrojov 445,85 s DPH 28.07.2021 Tibor Vincze - Haskont Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Miriam Žigová riaditeľka školy
Faktúra 2621046832 Poplatky za telekomunikačné služby 42,00 s DPH 26.07.2021 Orange Slovensko,a.s. Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Miriam Žigová riaditeľka školy
Zmluva 9900/2021 Zmluva o dodávke elektriny s DPH 26.07.2021 MAGNA ENERGIA a.s. Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Miriam Žigová riaditeľka školy
Faktúra 1212205957 ZŠ, MŠ, ŠKD - pedagogická dokumentácia 115,15 s DPH 19.07.2021 ŠEVT a.s. Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Miriam Žigová riaditeľka školy
Faktúra 20210122 MŠ - ladenie a čistenie klavíra 120,00 s DPH 19.07.2021 Peter Mattovič Elokované pracovisko Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Alexandra Takácsová zástupca riaditeľa školy pre MŠ
Objednávka 32/2021 ZŠ - učebnice II.stupeň pre školský rok 2021/2022 711,50 s DPH 16.07.2021 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Miriam Žigová riaditeľka školy
Objednávka 33/2021 ZŠ - učebnice II.stupeň pre školský rok 2021/2022 289,50 s DPH 16.07.2021 Taktik vydavateľstvo s.r.o. Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Miriam Žigová riaditeľka školy
Objednávka 34/2021 ZŠ - učebnice I.stupeň pre školský rok 2021/2022 60,00 s DPH 16.07.2021 Taktik vydavateľstvo s.r.o. Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Miriam Žigová riaditeľka školy
Objednávka 29/2021 ZŠ - skrine do tried 236,99 s DPH 15.07.2021 Signal nábytok - J&H online s.r.o. Združenie rodičov školy pri ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Miriam Žigová riaditeľka školy
Objednávka 30/2021 ZŠ - skrine do tried - II.stupeň 391,99 s DPH 15.07.2021 Signal nábytok - J&H online s.r.o. Združenie rodičov školy pri ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Miriam Žigová riaditeľka školy
Objednávka 27/2021 ZŠ - centrum čitateľskej gramotnosti - koberec 169,99 s DPH 15.07.2021 DIEGO Slovakia - Adine s.r.o. Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Miriam Žigová riaditeľka školy
Objednávka 28/2021 ZŠ - koberece - oddychová zóna - I.stupeň 374,95 s DPH 15.07.2021 DIEGO Slovakia - Adine s.r.o. Združenie rodičov školy pri ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Miriam Žigová riaditeľka školy
Objednávka 26/2021 ZŠ - centrum čitateľskej gramotnosti - nábytok 624,50 s DPH 14.07.2021 idea-nábytok s.r.o. Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Miriam Žigová riaditeľka školy
Faktúra 202111381 Bezkriedy Plus od 13.07.2021 do 12.07.2022 18,00 s DPH 14.07.2021 KOMENSKY s.r.o. Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Miriam Žigová riaditeľka školy
Faktúra 2913166214 ZŠ - Vyúčtovanie spotreby elektriny 36,50 s DPH 14.07.2021 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Miriam Žigová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4766
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje