• OZ TRNKY

    •      Občianske združenie „TRNKY“ pri ZŠ s MŠ v Trnovci nad Váhom je dobrovoľným združením občanov v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Registráciou týchto stanov na Ministerstve vnútra SR nadobúda združenie postavenie a právnu formu samostatnej právnickej osoby. Združenie vykonáva činnosť na základe stanov a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, vystupuje pod svojím názvom a na vlastnú zodpovednosť.

      

     Stanovy_OZ_TRNKY.pdf

      

     Občianske združenie „TRNKY“ pri ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom
     Školská 302
     925 71 Trnovec nad Váhom
     IČO 42125880

     Č.úč.: 2670732154/0200

      

     Predseda OZ TRNKY : PaedDr. Eva Klincková

     Podpreseda OZ TRNKY : PaedDr. Róbert Mittermayer

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom Slovakia
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386; 0911 980 820
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje