• Členovia Rady školy

    • Rada školy pri ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302

      

      

     Zoznam členov

      

     Predseda:

     Tusková Katarína

     za zriaďovateľa školy

     Podpredseda:

     Hrabovský Rastislav

     za zriaďovateľa školy

     Členovia:

     Ábrahámová Monika, Ing.

     za zriaďovateľa školy

      

     Gašpieriková Lucia, JUDr.

     za zástupcov rodičov MŠ

      

     Hlavatý Jaroslav, Ing.

     za zriaďovateľa školy

      

     Lacková Lucia

     za pedag.zamestnancov MŠ

      

     Mészárosová Mária, Mgr.

     za nepedag.zamestnancov MŠ

      

     Mittermayer Róbert, PaedDr.

     za pedag.zamestnancov ZŠ

      

     Puskásová Soňa, Mgr.

     za zástupcov rodičov ZŠ

      

     Tóthová Silvia

     za zástupcov rodičov ZŠ

      

     Zalúbelová Silvia, Mgr.

     za zástupcov rodičov ZŠ

      


      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom Slovakia
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386; 0911 980 820
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje