• Rada školy

    •  

      

     predseda rady školy

     Mgr. Marcela Paľová – zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ

     členovia rady školy

     Beáta Kováčová - zástupca pedagogických zamestnancov MŠ

      

     Katarína Lencsésová  - zástupca nepedagogických zamestnancov

      

     Ing. Monika Ábrahámová - zástupca Obce

      

     Erika Fülöpová  - zástupca Obce

      

     PaedDr. Ladislav Kosztanko  - zástupca Obce

      

     Rastislav Hrabovský – zástupca Obce

      

     Eva Kysučanová – zástupca rodičov

      

     Gabriela Melegová - zástupca rodičov

      

     Marcela Pavelková - zástupca rodičov

      

     Silvia Tánczosová - zástupca rodičov MŠ

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • 0911 980 820 0911 866 467
   • adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

  • Ako namaľovať dúhu - divadelné predstavenie v materskej škole
  • Mikuláš v materskej škole
  • Mikuláš...
  • Pasovanie prvákov...
  • ...získali sme 1.miesto...
  • Deň v červenom...
  • Šaliansky Maťko
  • Záložka do knihy spája školy - 10.ročník...
  • Jesenné účelové cvičenie
  • Deň jabĺk...
  • Úcta k starším...
  • Halloweenske vyučovanie v maskách