• Školský semafor aktualizovaný k 26.11.2021

     • Vážení rodičia,

      dávame Vám do pozornosti, že dňa 26. 11. 2021 (piatok) bol aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a zverejnenia nového rozhodnutia ministra, ktoré reagujú na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19. 

      Skolsky_semafor_aktualizovany_k_26.11.2021.pdf 


     • Dôležité upozornenie

     • Vážení rodičia,

      vyzývame rodičov, ktorí  si do tohto času neprevzali AG samotesty pre svoje deti,  že si môžu prevziať tieto AG samotesty už len do 26.11.2021. Neprevzaté testy musia byť vrátené Okresnému úradu v sídle kraja.

      Počet prevzatých a neprevzatých AG samotestov a vykonávanie testov s následným nahlásením výsledku testu ovplyvňujú ich ďalšiu distribúciu.

      Na neprevzatie AG samotestov, nezahlasovanie vykonaných testov zo strany niektorých rodičov doplatia pri distribúcii aj rodičia, ktorí doteraz pravidelne preberali, vykonávali a zahlasovali výsledky testov!

     • Oznam

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 oznamuje žiakom a zákonným zástupcom, že sa ruší činnosť záujmových útvarov pre zmiešané skupiny v termíne od 22.11.2021 do odvolania.

     • Dôležitý oznam pre zákonných zástupcov žiakov V. A triedy.

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID 19 bude dňa 23.11.2021 (utorok) v triede V.A prebiehať dištančná forma vzdelávania. Žiaci zostávajú doma. O ďalších epidemiologických opatreniach Vás škola bude bezodkladne informovať. Na daný deň sú žiaci V.A triedy odhlásení zo stravy. Odporúčame zákonným zástupcom, aby pretestovali svoje deti domácimi Ag samotestami. O výsledku testu informujte bezodkladne školu cez rodičovske konto EduPage. V prípade pozitivity kontaktujte telefonicky školu a svojho všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Za pochopenie Vám ďakujeme.

     • Dôležitý oznam pre zákonných zástupcov žiakov II. A triedy.

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID 19 bude dňa 22.11.2021 (pondelok) v triede II.A prebiehať dištančná forma vzdelávania. Žiaci zostávajú doma. O ďalších epidemiologických opatreniach Vás škola bude bezodkladne informovať. Na daný deň sú žiaci II.A triedy odhlásení zo stravy. Odporúčame zákonným zástupcom, aby pretestovali svoje deti domácimi Ag samotestami. O výsledku testu informujte bezodkladne školu cez rodičovske konto EduPage. V prípade pozitivity kontaktujte telefonicky školu a svojho všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Za pochopenie Vám ďakujeme.

     • Dôležitý oznam pre zákonných zástupcov žiakov IX.A triedy

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID 19 bude dňa 22.11.2021 (pondelok) v triede IX.A prebiehať dištančná forma vzdelávania. Žiaci zostávajú doma. O ďalších epidemiologických opatreniach Vás škola bude bezodkladne informovať. Na daný deň sú žiaci IX.A triedy odhlásení zo stravy. Odporúčame zákonným zástupcom, aby pretestovali svoje deti domácimi Ag samotestami. O výsledku testu informujte bezodkladne školu cez rodičovske konto EduPage. V prípade pozitivity kontaktujte telefonicky školu a svojho všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Za pochopenie Vám ďakujeme.

     • Bubnovačka

     • Aj my sme sa zapojili do 8.ročníka akcie s názvom „Bubnujeme, aby bolo detí lepšie počuť“, ktorá má aj tento rok 19. novembra 2021 symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

     • Oznam

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 oznamuje žiakom a zákonným zástupcom, že sa ruší činnosť záujmových útvarov v termíne od 16.11.2021 do 21.11.2021.

     • Dôležitý oznam - prevzatie samotestov

     • Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, ktorí prejavili záujem o antigénové testy, že štvrtý balíček 5 ks samotestov si môžu vyzdvihnúť v základnej škole od 18.11.2021 do 19.11.2021. Oznam je platný aj pre rodičov, ktorí dodatočne prejavili záujem o samotesty. 

      Žiadame rodičov žiakov, ktorí si prevzali antigénové testy, že na základe pokynov MŚVVaŠ SR majú povinnosť ihneď nahlasovať výsledky samotestovania po každom uskutočnenom teste škole.

      Výsledky nahlasujete:

      - prostredníctvom EduPage - Žiadosti a vyhlásenia

      Poznámka: Škola má povinnosť nahlasovať výsledky a počty pozitívnych/negatívnych prípadov Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Testy musí prevziať dospelá osoba (rodič, starý rodič, iná poverená osoba), ktorá podpisuje prevzatie  samotestov.

     • Návod na používanie antigénových samotestov od značky Siemens Healthineers

     • Návod na používanie antigénových samotestov od značky Siemens Healthineers

      Krok 1: Vloženie skúmavky do pracovnej stanice

      Vložte skúmavku do pracovnej stanice dodanej so súpravou.

      Pri súpravách obsahujúcich vopred naplnené odberové skúmavky: Z vrchnej časti skúmavky zložte fóliu. Pri súpravách s fľaštičkami s tlmivým roztokom: Do skúmavky pridajte 10 kvapiek tlmivého roztoku.

      Krok 2: Odber vzorky z nosa

      Použite dodávanú sterilnú výterovú tyčinku a opatrne si ju vložte do jednej nosnej dierky. Špičku tyčinky zasuňte 2–4cm, kým nepocítite odpor. 5-krát otočte tyčinku v nosnej dierke. Touto istou tyčinkou zopakujte proces v druhej nosnej dierke, pričom ju znova 5-krát otočte. Vyberte tyčinku z nosnej dutiny a postupujte podľa pokynov na spracovanie vzorky.

      Krok 3: Otáčajte tyčinkou

      Otočte tyčinku aspoň 6-krát vnútri skúmavky, pričom ju pritlačte o dno aj bočné steny skúmavky.

      Krok 4: Nechajte postáť a vložte špičku kvapkadla

      Nechajte postáť jednu minútu a ešte niekoľkokrát pritlačte. Potom tyčinku bezpečne vyberte a zlikvidujte a špičku kvapkadla vložte do skúmavky so vzorkou.

      Krok 5: Pridajte vzorku na kazetu

      Položte kazetu, označte ju a do nádržky pridajte 4 kvapky testovacej vzorky.

      Krok 6: Interpretácia výsledkov

      Výsledky budú k dispozícii o 15 minút. Po 20 minútach výsledky už neinterpretujte.

      Návod na použitie nájdete aj na webovej stránky výrobcu: https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/sk

     • Postup do krajského kola - olympiáda zo SJL

     • Dňa 12.11.2021 prebiehalo okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, v ktorej nás úspešne reprezentovala Laura Kurucová z IX.A triedy. Laura sa umiestnila na 1. mieste a postupuje do krajského kola súťaže.

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia,

      podľa platného školského semaforu od 12.11.2021 prechádzame do červenej fázy. Sledujte správy na rodičovskom konte. Dôrazne žiadame rodičov, aby vykonávali Ag testy podľa pokynov (v pondelok a vo štvrtok), v prípade pozitivity bezodkladne informovali školu. Zároveň žiadame rodičov, aby pri výskyte klinických príznakov neposielali žiakov do školy.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • Dôležitý oznam pre zákonných zástupcov žiakov IV.A triedy a VI.A

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID 19 bude dňa 12.11.2021 (piatok) v triedach IV.A a VI.A prebiehať dištančná forma vzdelávania. Žiaci zostávajú doma. O ďalších epidemiologických opatreniach Vás škola bude bezodkladne informovať. Na daný deň sú žiaci IV.A triedy a VI.A triedy odhlásení zo stravy. Odporúčame zákonným zástupcom, aby pretestovali svoje deti domácimi Ag samotestami. O výsledku testu informujte bezodkladne školu cez rodičovske konto EduPage. V prípade pozitivity kontaktujte telefonicky školu a svojho všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Za pochopenie Vám ďakujeme.

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje