zverejňovanie faktúr. zmlúv a objednávok

Zmluvy, faktúry a objednávky sú zverejňované tu: http://www.zstrnovecnv.sk/?page=dokumenty

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra Zoznam pokladničných dokladov povinne zverejňovaných v súlade s príslušnými právnymi normami o slobodnom prístupe k informáciám za júl 2019 s DPH 31.07.2019
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 31.08.2018 RNDr. Mária Marčeková Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Tatiana Srňáneková riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 03.09.2018 Mgr. Lenka Mokošová Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Tatiana Srňáneková riaditeľka školy
Faktúra Zoznam pokladničných dokladov povinne zverejňovaných v súlade s príslušnými právnymi normami o slobodnom prístupe k informáciám za november 2018 s DPH 30.11.2018
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 13.09.2018 Štefan Letko Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Tatiana Srňáneková riaditeľka školy
Zmluva Dodávka tovarov - ovocia, zeleniny a výrobkov z nich s DPH 23.06.2020 OVD - Ovocinárske družstvo Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Miriam Žigová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 30.06.2020 Valéria Hrabovská Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Miriam Žigová riaditeľka školy
Faktúra Zoznam pokladničných dokladov povinne zverejňovaných v súlade s príslušnými právnymi normami o slobodnom prístupe k informáciám za december 2018 s DPH 28.12.2018
Zmluva Zmluva o dodávke plynu podľazmluvy s DPH 31.07.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Miriam Žigová riaditeľka školy
Faktúra Zoznam pokladničných dokladov povinne zverejňovaných v súlade s príslušnými právnymi normami o slobodnom prístupe k informáciám za apríl 2019 s DPH 30.04.2019
Faktúra Zoznam pokladničných dokladov povinne zverejňovaných v súlade s príslušnými právnymi normami o slobodnom prístupe k informáciám za máj 2019 s DPH 31.05.2019
Faktúra Zoznam pokladničných dokladov povinne zverejňovaných v súlade s príslušnými právnymi normami o slobodnom prístupe k informáciám za jún 2019 s DPH 28.06.2019
Faktúra Zoznam pokladničných dokladov povinne zverejňovaných v súlade s príslušnými právnymi normami o slobodnom prístupe k informáciám za január 2019 s DPH 31.01.2019
Zmluva Mandátna zmluva o obstarávaní bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany 120.00/štvrťročne s DPH 01.09.2018 Katarína Jarošová - HydHas Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Tatiana Srňáneková riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 30.09.2016 Róbert Rotek Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Tatiana Srňáneková riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o spolupráci - prednáška pre zamestnancov CO 30.- s DPH 28.08.2017 Ing. Pavel Kvetan Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Tatiana Srňáneková riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o spolupráci - CO s DPH 25.08.2020 Ing. Pavel Kvetan Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Miriam Žigová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o poskytovaní služby časovej pečiatky 45,00 s DPH 19.08.2020 D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Miriam Žigová riaditeľka školy
Faktúra Zoznam pokladničných dokladov povinne zverejňovaných v súlade s príslušnými právnymi normami o slobodnom prístupe k informáciám za október 2017 s DPH 31.10.2017
Faktúra Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb 39,64 s DPH 6820092454 04.09.2020 Komunálna poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Miriam Žigová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4813
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje