zverejňovanie faktúr. zmlúv a objednávok

Zmluvy, faktúry a objednávky sú zverejňované tu: http://www.zstrnovecnv.sk/?page=dokumenty

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby požiarnej ochrany (PO) s DPH 24.05.2018 Katarína Jarošová - HydHas Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Tatiana Srňáneková riaditeľka školy
Zmluva Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - kosačka s DPH 20.09.2016 Komunálna poisťovňa a.s. Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Tatiana Srňáneková riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 03.09.2018 Mgr. Lenka Mokošová Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Tatiana Srňáneková riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 13.09.2018 Štefan Letko Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Tatiana Srňáneková riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 31.08.2018 RNDr. Mária Marčeková Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Tatiana Srňáneková riaditeľka školy
Zmluva Mandátna zmluva o obstarávaní bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany 120.00/štvrťročne s DPH 01.09.2018 Katarína Jarošová - HydHas Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Tatiana Srňáneková riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov - Mgr. Juraj Boženík s DPH 26.09.2017 Mgr. Juraj Boženík Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Tatiana Srňáneková riaditeľka školy
Faktúra Zoznam pokladničných dokladov povinne zverejňovaných v súlade s príslušnými právnymi normami o slobodnom prístupe k informáciám za jún 2018 s DPH 29.06.2018
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 02.10.2015 Róbert Rotek Mgr. Tatiana Srňáneková riaditeľka školy
Faktúra Zoznam pokladničných dokladov povinne zverejňovaných v súlade s príslušnými právnymi normami o slobodnom prístupe k informáciám za máj 2018 s DPH 31.05.2018
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov - Štefan Kozár s DPH 27.09.2017 Štefan Kozár Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Tatiana Srňáneková riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 07.09.2018 Mgr. Ádám Rusznák Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Tatiana Srňáneková riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č.1 k poistnej zmluve č. 4439004797 s DPH 28.09.2017 Komunálna poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Tatiana Srňáneková riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) s DPH 24.05.2018 Katarína Jarošová - HydHas Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Tatiana Srňáneková riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom - CO s DPH 24.05.2018 Ing. Pavel Kvetan Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Tatiana Srňáneková riaditeľka školy
Zmluva Dodatok k zmluve o nájme reklamnej plochy č. 11/2017 s DPH 29.12.2017 OVD - Ovocinárske družstvo Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Tatiana Srňáneková riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu - MŠ s DPH 06.06.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Tatiana Srňáneková riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - ZŠ s DPH 06.06.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Tatiana Srňáneková riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o spracovaní osobných údajov s DPH 29.05.2018 Verejná informačná služba s.r.o. Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Tatiana Srňáneková riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 25.05.2018 KOMENSKY s.r.o. Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Mgr. Tatiana Srňáneková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4590
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • 0911 980 820, 0911 866 467
   • adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje