• Chémia

   • Zábavné vyučovanie Chémie

    V období online vyučovania sa žiaci našej školy môžu vyučovať chémiu aj zážitkovou formou pomocou rôznych pokusov a prezentácií.  Pokusy  zachytávajú  filtráciu, kryštalizáciu a dôkaz vodíka.
    V tomto období nemôžu robiť experimenty žiaci sami a preto sa snažíme aspoň takouto formou zvýšiť záujem o prírodovedné  predmety.

    Krystalizacia.pdf

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom Slovakia
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386; 0911 980 820
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje