• Oznam pre rodičov budúcich prvákov

    • INFORMÁCIE pre rodičov budúcich škôlkárov

     ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do materskej školy bude prebiehať v dňoch od 02.5.2022  do 04.5.2022.

     Priebeh zápisu

     Zápis prebieha formou: 
     v priestoroch MŠ  s dôrazom na dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení osobne 

     02.05.2022 / pondelok / v čase od 14:00  do 16:00 hod.

     03.05.2022 / utorok / v čase od 14:00  do 16:00 hod.

     04.05.2022 / streda / v čase od 07:00  do 13:00 hod.

      

     K zápisu je potrebné vyplnenú žiadosť o prijatie do MŠ s potvrdením od lekára, rodný list dieťaťa (k overeniu údajov), OP zákonných zástupcov a písomné vyhlásenie (príloha č.2, príloha č.3).

      

     Prijímanie detí do MŠ na školský rok 2022/2023:

     Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 a §59a zákona č.245/2008 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

     • dieťa od troch rokov veku (§59 školského zákona, ods.1)
     • na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (§59 školského zákona, ods.2), tzn. deti, ktoré do 31.8.2022 dovŕšia 5 rokov s trvalým pobytom dieťaťa v obci.
     • súrodenci detí navštevujúcich materskú školu  a dovŕšili 3 roky  budú uprednostňovaní.

     Deti mladšie ako tri roky možno výnimočne prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí uvedených vyššie a MŠ má voľné kapacity (za splnenia materiálnych, personálnych a iných potrebných podmienok).

     V prípade akýchkoľvek ďalších otázok a požiadaviek nás kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy: info@zstrnovecnv.sk.

     Mgr. Miriam Žigová - riaditeľka školy

     Na stiahnutie:

     Usmernenie_k_prijimaniu_deti_na_predprimarne_vzdelavanie_do_materskej_skoly_na_skolsky_rok_2022_.pdf

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom Slovakia
   • 37 863 665
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje