• Voľné miesta na našej škole

  • Pozícia :  Učiteľ/ka  II.stupňa ZŠ - aprobácia SJL/...iné

   Úväzok : 100 % pracovný pomer na dobu neurčitú  (37,5 h / týždenne)

   Dátum nástupu : august - september 2021

   Ponúkaný plat : podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov - od 915,00 EUR/hrubá mzda - v závislosti od kvalifikovanosti a dľžky započítanej praxe

   Požadované kvalifikačné predpoklady, iné kritériá a požiadavky:

   • VŠ vzdelanie II.stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplenení niektorých zákonov
   • zdravotná spôsobilosť
   • bezúhonnosť
   • ovládanie štátneho jazyka
   • schopnosť tímovej práce

   Zoznam požadovaných dokladov:

   • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
   • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
   • profesijný štruktúrovaný životopis
   • motivačný list
   • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
   • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
   • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

   Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady. Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky, alebo elektronicky.

   Žiadosť zaslať na emailovú adresu školy : info@zstrnovecnv.sk do 31.05.2021.

   Kontaktné údaje :

   Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302

   ul. Školská č. 302

   925 71 Trnovec nad Váhom 

   tel.č.: 031/7781290

   Kontaktná osoba : Mgr. Miriam Žigová - riaditeľka školy

   __________________________________________________________________________________________________

   Pozícia :  Vychovávateľ/ka v ŠKD

   Úväzok : 100 % pracovný pomer na dobu neurčitú  (37,5 h / týždenne)

   Dátum nástupu : august - september 2021

   Ponúkaný plat : podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov - od 738,00 EUR/hrubá mzda - v závislosti od stupňa vzdelania a dľžky započítanej praxe

   Požadované kvalifikačné predpoklady, iné kritériá a požiadavky:

   • minimálne stredoškolské vzdelanie so zameraním na vychovávateľstvo v ŠKD v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplenení niektorých zákonov
   • zdravotná spôsobilosť
   • bezúhonnosť
   • ovládanie štátneho jazyka
   • schopnosť tímovej práce

   Zoznam požadovaných dokladov:

   • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
   • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
   • profesijný štruktúrovaný životopis
   • motivačný list
   • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
   • písomný súhlas dotknutej osoby so spracpvaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
   • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

   Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady. Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky, alebo elektronicky.

   Žiadosť zaslať na emailovú adresu školy : info@zstrnovecnv.sk do 31.05.2021.

   Kontaktné údaje :

   Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302

   ul. Školská č. 302

   925 71 Trnovec nad Váhom 

   tel.č.: 031/7781290

   Kontaktná osoba : Mgr. Miriam Žigová - riaditeľka školy

    

    

  • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • 0911 980 820, 0911 866 467
   • adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje