Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia,

vyplňte elektronickú prihlášku pred zápisom dieťaťa do MŠ. Prihlášku nie je potrebné vytlačiť, bude pre Vás pripravená v materskej škole. Vypĺňajte ju s diakritikou a čo najpresnejšie ( teda používajte dĺžne, mäkčene... meno a priezvisko vyplňte presne ako na rodnom liste). Vami zadané údaje sa automaticky preklápajú do školského informačného systému, teda aj s chybami. Je nutné vyplniť všetky údaje. Pokiaľ má Vaše dieťa zdravotné znevýhodnenie alebo existujú iné závažné okolnosti, s ktorými chcete oboznámiť budúcu triednu učiteľku Vášho dieťaťa, uveďte to v časti Poznámka. Venujte pozornosť aj zadaniu Vašej emailovej adresy. Zadávajte len takú, ktorú budete aj v budúcnosti určite využívať.

Taktiež Vás žiadame o vyplnenie tlačiva Žiadosť o prijatie do MŠ, ktorú nájdete v sekcii Materská škola - Zápis do MŠ - Tlačivá na stiahnutie.

Túto žiadosť po vyplnení elektronickej prihlášky (vo formáte MS WORD alebo ako scan) zašlite na email materskej školy : skolka@zstrnovecnv.sk.

K žiadosti bude potrebné doložiť najneskôr do 31.05.2021 (najlepšie ako scan elektronicky na email materskej školy)

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa k prihláške do MŠ (tlačivo nájdete v sekcii Materská škola - Zápis do MŠ - Tlačivá na stiahnutie)

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami a predloženie potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, o presnom termíne Vás budeme informovať na našej web stránke.

Ďakujeme.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • 0911 980 820, 0911 866 467
   • adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje