• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Záložka do knihy spája školy - 10.ročník...

      Do galérie Záložka do knihy spája školy - 10.ročník boli pridané fotografie.

      ...naša partnerská škola ZŠ s MŠ R.Dilonga z Trstenej.

      Cieľ česko-slovenského projektu

      Nadviazanie kontaktov medzi česko - slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vytvoria záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému česko-slovenského projektu List za listom – baví ma čítať, a vymenia si ju so žiakmi z pridelenej partnerskej školy z Českej republiky alebo Slovenskej republiky. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.

     • Jesenné účelové cvičenie

      Do galérie Jesenné účelové cvičenie boli pridané fotografie.

      V minulosti branné cvičenie. Jesenné teoretické aj praktické cvičenia, ktoré sú povinnou súčasťou školských akcií každého školského roka sa najprv konajú teoretickou prípravou v triedach a následne ich praktickým realizovaním.

     • Deň jabĺk...

      Do galérie Deň jabĺk... boli pridané fotografie.

      ...vedeli ste o tom, že existuje Deň jabĺk ? Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Naším cieľom bolo nenásilným a hravým spôsobom podporovať u detí konzumáciu ovocia a zeleniny, čím sme sa snažili zároveň plniť i niektoré z úloh Národného programu prevencie obezity pre deti.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 22. 11. 2019
  • Fotogaléria

   • Záložka do knihy spája školy - 10.ročník...
   • Jesenné účelové cvičenie
   • Deň jabĺk...
   • Úcta k starším...
   • Halloweenske vyučovanie v maskách
   • Prírodoveda v IV.A...
   • Svetový deň výživy
   • Výstava historických zbraní z 2.svetovej vojny
   • MŠ - hudobné vystúpenie SIMSALA
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • 0911 980 820 0911 866 467
   • adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

  • Záložka do knihy spája školy - 10.ročník...
  • Jesenné účelové cvičenie
  • Deň jabĺk...
  • Úcta k starším...
  • Halloweenske vyučovanie v maskách
  • Prírodoveda v IV.A...
  • Svetový deň výživy
  • Výstava historických zbraní z 2.svetovej vojny
  • MŠ - hudobné vystúpenie SIMSALA
  • Exkurzia v Múzeu holokaustu v Seredi
  • Šarkaniáda 2019
  • Rozlúčka s letom ...