• Voľba do Rady školy ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302

      Vážení rodičia,

      Rade školy pri Základnej škole s materskou školou Trnovec nad Váhom 302, skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie. Tvorí sa nová Rada školy a preto je potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu.

      Postup ustanovenia Rady školy určuje Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 291/2004 z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy a ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

     • Oznam

      Po každom prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka/dieťaťa o dezinfekčnosti ( na web.stránke školy ,v časti žiaci a rodičia - rodičovský infoservis/dokumenty na stiahnutie).

      Zákonný zástupca v prípade, že u jeho dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Zákonný zástupca informuje školu, že dieťa/žiak, jeho zákonní zástupcovia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, boli v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte[1] s osobou potvrdenou alebo podozrivou z ochorenia COVID-19.[2]

     • Deň matiek

      Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok si Deň matiek pripomenieme v nedeľu 9. mája. Deň matiek je už tradične čas povedať naším mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im naše poďakovanie. Táto doba v momentálnej situácii neumožňuje deťom a žiakom poďakovať mamám verejne ako sme zvyknutí a preto si žiaci našej školy pri tejto príležitosti pre svoje mamičky a staré mamy spolu s pani učiteľkami pripravili krátke video s kultúrnym programom.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 18. 5. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • 0911 980 820, 0911 866 467
   • adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje