• Margita Vančíková
   • Margita VančíkováUčiteľka materskej školy
   • Mgr. Lenka Vargová
   • Mgr. Lenka VargováUčiteľka základnej školy
    Triedna učiteľka: I.A
   • Mgr. Miriam Žigová
   • Mgr. Miriam ŽigováRiaditeľka
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • 0911 980 820, 0911 866 467
   • adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje