• Oľga Ladičová
   • Oľga LadičováVychovávateľka v ŠKD
   • PaedDr. Róbert Mittermayer
   • PaedDr. Róbert MittermayerUčiteľ základnej školy
    Triedny učiteľ: VI.A
   • Zuzana Mokošová Mátraiová
   • Zuzana Mokošová MátraiováVychovávateľka v ŠKD
   • Mgr. Andrea Nerečová
   • Mgr. Andrea NerečováUčiteľka základnej školy
    Triedna učiteľka: V.A
   • Mgr. Ivana Očenášová
   • Mgr. Ivana OčenášováUčiteľka základnej školy
    Triedna učiteľka: VIII.A
   • Mgr. Marcela Paľová
   • Mgr. Marcela PaľováUčiteľka základnej školy
    Triedna učiteľka: IX.A
   • Mgr. Alena Palušová
   • Mgr. Alena PalušováŠpeciálna pedagogička
    Triedna učiteľka: IV. špec.
   • Mgr. Mária Pešková
   • Mgr. Mária PeškováUčiteľka základnej školy
    Triedna učiteľka: IV.A
   • Mgr. Judita Rosková
   • Mgr. Judita RoskováUčiteľka základnej školy
    Triedna učiteľka: III.A
   • Alexandra Takácsová
   • Alexandra TakácsováZástupkyňa pre materskú školu
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje