• Deň jabĺk...

     • Do galérie Deň jabĺk... boli pridané fotografie.

      ...vedeli ste o tom, že existuje Deň jabĺk ? Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Naším cieľom bolo nenásilným a hravým spôsobom podporovať u detí konzumáciu ovocia a zeleniny, čím sme sa snažili zároveň plniť i niektoré z úloh Národného programu prevencie obezity pre deti.

     • Úcta k starším...

     • Do galérie Úcta k starším... boli pridané fotografie.

      ...ani my sme nezabudli potešiť našich starkých malým spevácko-recitačným programom.

     • Svetový deň výživy

     • Do galérie Svetový deň výživy boli pridané fotografie.

      V rámci Svetového dňa zdravej výživy si žiaci lV.A pripravili chutnú, ale najmä zdravú desiatu.

     • Výstava historických zbraní z 2.svetovej vojny

     • Do galérie Výstava historických zbraní z 2.svetovej vojny boli pridané fotografie.

      ... v rámci odhalenia pamätnej tabule generálovi Golianovi sa naši žiaci zúčastnili výstavy historických zbraní z obdobia 2.svetovej vojny. Exponáty zapožičal Vojenský historický ústav Bratislava.

     • Exkurzia v Múzeu holokaustu v Seredi

     • Do galérie Exkurzia v Múzeu holokaustu v Seredi boli pridané fotografie.

      ...žiaci II.stupňa sa 08.10.2019 zúčastnili exkurzie Múzea holokaustu v Seredi, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz.

     • Šarkaniáda 2019

     • Do galérie Šarkaniáda 2019 boli pridané fotografie.

      ...Združenie rodičov školy 12.10.2019 zorganizovalo pre naše deti a žiakov s rodičmi tradičné podujatie s občerstvením - Šarkaniádu . Poveternostné podmienky boli vynikajúce, tak nám šarkany lietali vysoko. Všetkým, ktorí sa na podujatí podieľali srdečne ďakujeme :-)...

     • Rozlúčka s letom ...

     • Do galérie Rozlúčka s letom ... boli pridané fotografie.

      ...tento rok sme reprezentovali našu školu v súťaži vo varení gulášu.Naše družstvo "Korytnačiek" uvarilo guláš, s ktorým sa umiestnilo na 3.mieste, nezostalo z neho ani za lyžičku...:-D Ďakujeme nášmu šéfkuchárovi ujovi Vladkovi 

     • Svetový deň ochrany zvierat

     • Do galérie Svetový deň ochrany zvierat boli pridané fotografie.

      ...pri tejto príležitosti sme pripravili pre žiakov besedu s Natáliou Réšöovou, ktorá porozprávala o skupine dobrovoľníkov snažiacich sa pomôcť zatúlaným psíkom v Šali a blízkom okolí. Ich úlohou je, čo najskôr nájsť psíkom pôvodnú alebo novú milujúcu rodinu... Zároveň Natálke srdečne ďakujeme a budeme sa správať k zvieratkám ako k najlepším priateľom človeka 

     • Výstava plodov jesene

     • Do galérie Výstava plodov jesene boli pridané fotografie.

      ...koniec septembra už tradične patrí výstave plodov jesene, žiaci si výrobky svojich spolužiakov mohli pozrieť od 20.09. do 24.09.2019 na dolnej chodbe našej školy...

     • Dobré nožnice prajem...

     • Do galérie Dobré nožnice prajem... boli pridané fotografie.

      ...v rámci školského klubu detí sa žiaci zúčastnili tvorivých dielní Kirigami - techniky prekladania a strihania papiera, pri ktorej jednoduchými zástrihmi vznikajú trojrozmerné objekty...

     • Biela pastelka 2019

     • Do galérie Biela pastelka 2019 boli pridané fotografie.

      ... aj tento školský rok sa naša škola zapojila do zbierky Biela pastelka 2019. Dňa 19.09.2019 sme prispeli príspevkom do prenosných pokladničiek Bielej pastelky a tak pomohli nevidiacim a slabozrakým spoluobčanom...

     • Začiatok školského roka 2019/2020

     • Do galérie Začiatok školského roka 2019/2020 boli pridané fotografie.

      ...prvý školský deň pre prváčikov je ten najdôležitejší. V tento deň im pán starosta obce a pani riaditeľka školy odovzdali učebné pomôcky s prvou knihou pre prvákov, na ktoré finančne prispel zriaďovateľ školy Obec Trnovec nad Váhom...

     • Riaditeľské voľno - Testovanie 5 2019

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302, Školská 302 v Trnovci nad Váhom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z, o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) poskytuje žiakom z organizačných a technických dôvodov (TESTOVANIE 5-2019) na deň 20.11.2019 (streda) riaditeľské voľno. Týka sa to žiakov 6. – 9.ročníka ZŠ. Žiaci I.stupňa a IX.špec. triedy sa učia podľa rozvrhu. Zároveň oznamujeme, že v uvedený deň bude v prevádzke ŠJ a ŠKD.

     • Poďakovanie

     • Milí priatelia. Srdečne ďakujeme všetkým zúčastneným na akcii Halloweensky lampiónový sprievod.  Veľmi si vážime, koľko aktívnych mamičiek, ockov, babičiek a priateľov sa aktívne zapojilo do príprav a vytvorenia neopakovateľnej atmosféry 🙂 Veľmi sa tešíme z podpory obce Trnovec nad Váhom a Jednoty dôchodcov Slovenska.

      Veríme, že sa detičky cítili dobre a dnešný večer ste si všetci užili.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • 0911 980 820 0911 866 467
   • adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

  • Ako namaľovať dúhu - divadelné predstavenie v materskej škole
  • Mikuláš v materskej škole
  • Mikuláš...
  • Pasovanie prvákov...
  • ...získali sme 1.miesto...
  • Deň v červenom...
  • Šaliansky Maťko
  • Záložka do knihy spája školy - 10.ročník...
  • Jesenné účelové cvičenie
  • Deň jabĺk...
  • Úcta k starším...
  • Halloweenske vyučovanie v maskách