• Relácia Školský klub v spolupráci s RTVS

     •  

       

      antenna-1295400 640

      RTVS reaguje na vzniknutú situáciu a do vysielania zaraďuje reláciu Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy. Pre obsahovú, metodickú a organizačnú podporu si vybrala neziskovú organizáciu Indícia.

      Školský klub začína už dnes, 18. marca od 9:15 na Dvojke. Venovaný bude žiakom 1. stupňa ZŠ a prierezovo zastreší viaceré predmety. Vysielať sa bude každý pracovný deň v čase 9:15–10:00, minimálne do 27. marca.

      Úlohy do vysielania pripravujeme tak, aby sa vedeli zapojiť všetci žiaci 1. stupňa - budeme ich gradovať, aby si každý mohol zvoliť vhodnú obtiažnosť. Zároveň pôjde o medzi predmetové aktivity, aby sme za 45 minút vysielania pokryli čo najviac učebných odborov. Je pre nás dôležité ukázať deťom aj rodičom, ako kreatívne sa dá pracovať s učivom a že škola by nemala byť o memorovaní, ale o objavovaní a rozvíjaní zručností,“ upresnil Peter Halák, zriaďovateľ neziskovej organizácie Indícia a školy FELIX.

      Do vysielania prídu učitelia Barbora Drinková a Dávid Králik zo ZŠ FELIX Bratislava. Hlavnou metodičkou je Dagmar Môťovská, tútorka Hejného metódy.

      Školský klub vzniká vďaka podpore ČSOB nadácie. So zbieraním námetov na vysielanie pomáhajú aj Živica, Centrum inkluzívneho vzdelávania, iniciatíva Deti nepočkajú, ZŠ Letná v Poprade a SZŠ FELIX Bratislava.

     • Dočasné uzavretie ZŠ s MŠ – 13.03.2020 (piatok)

     •  

      Na základe rozhodnutia krízového štábu obce Trnovec nad Váhom bude v piatok, 13. marca 2020 dočasne uzavretá Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302. Upozorňujeme rodičov, že táto doba sa môže zmeniť na základe rozhodnutia príslušných orgánov a aktuálneho vývoja situácie a škola a materská škola môžu byť uzavreté aj po tomto termíne. Preto žiadame všetkých zákonných zástupcov, aby sledovali webovú stránku obce Trnovec nad Váhom a web stránku ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302, kde Vás budeme informovať o všetkých nových závažných informáciách.

     • Koronavírus - Usmernenie č. 3 pre školy a školské zariadenie

     • Dňa 10. 03. 2020 Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. vydala usmernenie č.3 pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírusu.

      Prosím, venujte mu patričnú pozornosť.

      Nie je dôvod na šírenie paniky, ale je dôležité správať sa zodpovedne nielen voči svojmu dieťaťu, ale aj voči jeho spolužiakom. V priloženom súbore Vás informujeme o usmernení vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k súčasnej situácii ohľadom koronavírusu.


      Ďakujeme Vám za porozumenie


      usmernenie3_koronavirus.pdf

     • Koronavírus - Usmernenie č. 2 pre školy a školské zariadenia

     • Dňa 09. 03. 2020 Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. vydala usmernenie č.2 pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírusu.

      Prosím, venujte mu patričnú pozornosť a v prípade symptómov spojených s podozrením a možnosťou nakazenia sa koronavírusom sa bezpodmienečne riaďte pokynmi uvedenými v usmernení a zároveň žiadame aj o oznámenie uvedenej situácie mailom alebo telefonicky na riaditeľstvo ZŠ s MŠ.

      Nie je dôvod na šírenie paniky, ale je dôležité správať sa zodpovedne nielen voči svojmu dieťaťu, ale aj voči jeho spolužiakom. V priloženom súbore Vás informujeme o usmernení vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k súčasnej situácii ohľadom koronavírusu.


      Ďakujeme Vám za porozumenie


      usmernenie2_koronavirus.pdf

     • Koronavírus - Usmernenie pre školy a školské zariadenia

     • Dňa 28. 02. 2020 Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. vydala usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírusu.

      Prosím, venujte mu patričnú pozornosť a v prípade symptómov spojených s podozrením a možnosťou nakazenia sa koronavírusom sa bezpodmienečne riaďte pokynmi uvedenými v usmernení a zároveň žiadame aj o oznámenie uvedenej situácie mailom alebo telefonicky na riaditeľstvo ZŠ s MŠ.

      Nie je dôvod na šírenie paniky, ale je dôležité správať sa zodpovedne nielen voči svojmu dieťaťu, ale aj voči jeho spolužiakom. V priloženom súbore Vás informujeme o usmernení vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k súčasnej situácii ohľadom koronavírusu.


      Ďakujeme Vám za porozumenie


      Usmernenie_koronavirus.pdf

     • Zápis do 1.ročníka ZŠ na školský rok 2020/2021

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • 0911 980 820 0911 866 467
   • adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

  • Ako namaľovať dúhu - divadelné predstavenie v materskej škole
  • Mikuláš v materskej škole
  • Mikuláš...
  • Pasovanie prvákov...
  • ...získali sme 1.miesto...
  • Deň v červenom...
  • Šaliansky Maťko
  • Záložka do knihy spája školy - 10.ročník...
  • Jesenné účelové cvičenie
  • Deň jabĺk...
  • Úcta k starším...
  • Halloweenske vyučovanie v maskách