• Dôležitý oznam pre žiakov a ich zákonných zástupcov

     • Na základe stanoviska RÚVZ v Nitre, ktoré neodporúča otváranie škôl a školských zariadení na území okresu Šaľa Vám oznamujeme, že zostávajú v platnosti všetky opatrenia bez zmeny minimálne do 15.3.2021. To znamená, že sa pokračuje v dištančnom vzdelávaní I., II. stupňa a žiakov špeciálnej triedy, prevádzka materskej školy zostáva tak ako doteraz pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu. V termíne 1.3. - 5.3.2021 majú žiaci základnej školy jarné prázdniny. Od 08.03.2021 sa pokračuje v dištančnom vzdelávaní.

      Stanovisko_RUVZ_SKOLY_25_02_2021_NR_SA_ZM.pdf

     • Jarné prázdniny

     • Jarné prázdniny - Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj

      Termín prázdnin : 01. marec - 5 marec 2021

     • Z dnešnej pošty...

     • ...aj dištančné vzdelávanie sa dá spestriť. Počas fašiangov naši prváčikovia mali vyučovanie v maskách...

     • Oznam pre žiakov 9.ročníka a ich zákonných zástupcov

     • Usmernenie pre výchovných poradcovzákladných škôl, riaditeľov stredných škôl a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021 (23.2.2021)

      V rámci dištančného vzdelávania počas šk. roka 2019/2020 a 2020/2021 bolo základným školám odporúčané  slovné hodnotenie, ktoré základné školy môžu používať podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Ak stredné školy zohľadňujú v prijímacom konaní známky, slovné hodnotenie akceptujú, nastavujú a zverejňujú systém jeho prevodu na známky alebo body v rámci prijímacieho konania tak, aby žiakov základných škôl hodnotených slovne nediskriminovali. Od základných škôl nebudú požadovať prevod slovného hodnotenia na vyjadrenie hodnotenia klasifikačným stupňom.

      V prípade slovného hodnotenia alebo hodnotenia „absolvoval“ stredná škola postupuje podľa bodu 6 tohto usmernenia. Pre tieto prípady zverejnilo ministerstvo školstva na edičnom portáli pod č. 062 alternatívne tlačivo prihlášky na štúdium na strednej škole, kde sú uvedené známky aj za polročné hodnotenie.

      Riaditelia strednej školy zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl do 26. februára 2021.

      Usmernenie_pre_vychovnych_poradcov_zakladnych_skol__riaditelov_strednych_skol_a_zakonnych_zastup.pdf

      Proces zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2020/2021 najdete v sekcii : 

      ŽIACI A RODIČIA - Poradňa pre žiakov 9.ročníka/Školský poradca

       

       

     • Oznam pre žiakov a ich zákonných zástupcov...

     • Vážení rodičia, milé deti,

      vyplývajúc z tlačovej konferencie ministra zdravotníctva Mareka Krajčího o aktuálnej epidemiologickej situácii zo dňa 16.2.2021 vstupuje do platnosti aktuálna mapa okresov COVID automatu. Podľa COVID automatu na regionálnej úrovni sa okres Šaľa náchadza v IV. stupni varovania (farba čierna). Na základe COVID automatu vstupujú do platnosti opatrenia: od 22.2.2021 zostáva škola zatvorená. To znamená, že sa pokračuje v dištančnom vzdelávaní žiakov I., II. stupňa a žiakov špec.triedy.

      Prevádzka materskej školy zostáva tak ako doteraz, teda pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu.

      https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-16-02-2021-okresy-automat

     • Oznam pre žiakov a ich zákonných zástupcov

     • Vážení rodičia, milé deti,

      vyplývajúc z tlačovej konferencie ministra zdravotníctva Mareka Krajčího o aktuálnej epidemiologickej situácii zo dňa 9.2.2021 vstupuje do platnosti aktuálna mapa okresov COVID automatu. Podľa COVID automatu na regionálnej úrovni sa okres Šaľa náchadza v IV. stupni varovania (farba čierna). Na základe COVID automatu vstupujú do platnosti opatrenia: od 15.2.2021 zostáva škola zatvorená. To znamená, že sa pokračuje v dištančnom vzdelávaní žiakov I., II. stupňa a žiakov špec.triedy.

      Prevádzka materskej školy zostáva tak ako doteraz, teda pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu.

      ZZ_2021_55_20210215_Uznesenie_vlady_SR_c.83_z_10.02.2021.pdf​​​​​​​

      Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk)

     • Valentínske pozdravy našich žiakov počas dištančného vzdelávania

     • Každoročne sme mávali na škole Valentínsku poštu vďaka , ktorej mohli obdarovať žiaci Valentínskym pozdravom svojich spolužiakov, pani učiteľky a pánov učiteľov. Valentínky nie sú prejavom iba ľúbostných citov, ale aj prejavom priateľstva a úcty k druhému. Tento sviatok má v sebe veľké čaro a aspoň kúsok z jeho posolstva by mal byť v každom dni počas celého roka.

     • Príhovor starostu obce k súčasnej situácii: Otvoriť, či neotvoriť? Alebo Ako sa samosprávy stali otrokmi štátu a inštitúcií.

     • Príhovor starostu obce Mgr. Olivera Berecza:

      V každej obci stoja pred touto hamletovskou otázkou. V Hamletovi bola vyjadrená bezohľadná túžba po moci, ktorá sa nezastaví pred ničím, ale stále v ňom boli dominantné prvky víťazstva nad podlosťou. Čo však čaká nás? My stojíme pred dvoma zlými otázkami a ešte horšími odpoveďami. Áno, môže sa zdať, že je to ľahké, avšak opak je pravdou. Čísla v našom okrese sú alarmujúce. Môžeme mať o nich pochybnosti, ale ruku na srdce, koľko ľudí v okolí poznáte, ktorí trpia týmto ochorením? Koľko ľudí má vážnejšie prejavy? Predpokladám, že každý z vás pozná viacero takýchto prípadov. A aj preto sa zamýšľame nad tým, ktorá zlá odpoveď na dané otázky bude lepšia. Vzdelanie našich detí musí byť prioritné. Som presvedčený, že zatvorením školských zariadení na takýto dlhý čas sa pácha bezprecedentné zlo na našich deťoch. V súčasnosti sa však musíme faktom postaviť čelom a povedať si pravdu. V októbri sme zatvorili školy pri oveľa nižších číslach, ako máme dnes. Čo sa odvtedy zmenilo? Popravde je viac infikovaných, je viac ťažko chorých v našom okolí. Čiže tu vidíme negatívny progres, ale hlavná zmena sa udiala v našom vnútri, rezignovali sme, stali sme sa frustrovanými, stali sme sa porazenými a preto sme ochotní akceptovať aj nezmyselné rozhodnutia, ku ktorým patrí aj rozhodnutie o otvorení škôl. Mojím cieľom je, aby sa deti čo najskôr dostali do škôl a mohol pokračovať vyučovací proces, ale nerobme veci naopak! Neotvárajme, keď je zle, a nezatvárajme, keď je lepšie. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli neobnoviť vyučovací proces v našich vzdelávacích zariadeniach. V materskej škole budeme naďalej poskytovať prevádzku ako doteraz, teda pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Áno, viem, je to nešťastné rozhodnutie. Verím, že o týždeň budeme môcť situáciu prehodnotiť.

      Stojíme pred týmto problémom rovnako ako Hamlet. Rozdiel medzi nami je ten, že on šialenosť predstieral, aby odhalil intrigy, kým pri nás mám dojem, že šialenosť žijeme a nepredstierame. Verím, že podobne ako u Hamleta nastane víťazstvo nad podlosťou. V súčasnosti sa dá povedať, že náš štát je viac neriadený ako riadený. Všetky štátne inštitúcie si umývajú svoje ruky ako Pilát Pontský a svoju zodpovednosť prehadzujú na samosprávy. Celý systém stojí a padá len a len na zodpovednosti starostov a primátorov. Ak by starostovia a primátori neboli zodpovední, nesnažili sa pre svojich obyvateľov zabezpečiť maximum aj napriek rozporuplným pocitom pri plnení príkazov zhora, celý systém by už dávno skolaboval. Nie je možné, aby príslušné inštitúcie odmietali vydať náležité rozhodnutia s alibistickým postojom s tým, aby rozhodol starosta, primátor. Chaotické riadenie musí vystriedať chladná logika pri rozhodovaní. Ukázali sme, že starostovia a primátori sú pripravení niesť zodpovednosť, avšak vyššie inštitúcie a orgány sa svojej zodpovednosti zbavovať nemôžu. Často sa mi do mysle vkrádajú slová Hamleta: „Byť, či nebyť – kto mi odpovie, čo šľachtí ducha viac, či trpne znášať strely a šípy zlostnej šťasteny, či pozdvihnúť zbraň proti moru bied a násilne ho zdolať?“ My musíme bojovať slušne, hrdo a hlavne s chladnou hlavou.

      Ospravedlňujem sa za ostrejšie vyjadrenia, avšak môžem za svojich kolegov, ako aj pracovníkov našej obce povedať jednoznačne, že máme toho dosť, vezmime rozum do hrsti a konajme tak, aby sme sa mali čo najlepšie. Aj z tohto dôvodu prosím našich obyvateľov, aby dodržiavali opatrenia. Aby nosili ochranu úst a nosa tak, ako sa to má, čiže aby bol prekrytý aj nos. Aby ste sa chránili vždy, keď ste v kontakte s iným človekom. Dodržiavajte rozostupy, áno, aj v predajni pri pokladni ich dodržiavajte. Viem, je lákavé pozerať, čo človek pred nami nakupuje, avšak, prosím, svoju zvedavosť na chvíľu zatlačme a stojme v primeranom rozostupe.

      Prosím všetkých našich obyvateľov, aby sme neprepadali letargii, depresii a frustrácii. Sme v tom všetci spolu a zvládneme to len a len vtedy, keď spolu potiahneme za jeden povraz. Môžem Vás ubezpečiť, že my na obci robíme všetko preto, aby sme zabezpečili všetky opatrenia a nariadenia čo najlepšie pre vás. Nie so všetkým súhlasíme, ale sú veci, ktoré, žiaľ, je nutné spraviť. Tento víkend v našej obci zase testujeme. Bude to prvý víkend, ktorý nebudem v danej miestnosti ako zdravotník. Viem a verím, že všetko prebehne bez problémov, pretože naše tímy, naši obyvatelia sú skvelí.

      Prosím, vydržme, sme tu pre vás a sme jedna komunita, ktorá to zvládne. Prajem všetkým veľa zdravia.

      https://www.trnovecnadvahom.sk/sprava/17394/otvorit-ci-neotvorit-alebo-ako-sa-samospravy-stali-otrokmi-statu-a-institucii.html

       

     • Trnovec nad Váhom školu a škôlku 08.02.2021 neotvorí

     • Vážení rodičia, milé deti,

      v zmysle rozhodnutia zriaďovateľa školy sa v našej základnej škole a v materskej škole neobnovuje vyučovací proces od 08.02.2021, to znamená, že sa pokračuje v dištančnom vzdelávaní žiakov I., II. stupňa a žiakov špec.triedy.

      Od 8. februára 2021 zostáva prevádzka v materskej školy tak ako doteraz, teda pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu.

       

      UPOZORNENIE

      V súvislosti s pokračovaním v dištančnom vzdelávaní na I.stupni a II.stupni žiadame zákonných zástupcov, aby pravidelne sledovali stránku školy a riadili sa aktuálnymi pokynmi školy, prípadne pokynmi jednotlivých vyučujúcich.

      Zároveň Vás žiadame, aby ste  dohliadali a zodpovedali za prihlasovanie svojho dieťa na on-line hodiny v stanovenom čase a svedomité vypracovávanie  úloh dištančného vzdelávania, ktoré má od učiteľov zadané. Žiadame rodičov, aby vopred nahlásili a zdôvodnili neprítomnosť svojho dieťaťa na on-line hodine, prípadne absenciu bezodkladne ospravedlnili alebo oznámili triednemu učiteľovi svojho dieťaťa dôvody jeho neúčasti na dištančnom vzdelávaní aj pre prípadné technické prekážky.

      • Žiak je povinný aktívne sa zapájať a komunikovať počas on-line hodín. Na on-line hodinách je žiak povinný sa riadiť pokynmi vyučujúceho - zapnutie kamery/ak je súčasťou zariadenia/, mikrofónu. Nie je možné robiť akékoľvek zvukové záznamy či obrazové záznamy vyučovacích hodín bez súhlasu učiteľa!
      • Žiaci dodržiavajú zásady slušnej a korektnej elektronickej komunikácie.         
      • Počas dištančného vzdelávania platia rovnaké výchovné opatrenia, pravidlá a podmienky hodnotenia práce ako počas prezenčnej výučby.
      • Žiak je povinný dodržiavať určené termíny na vypracovanie úloh a projektov. Pokiaľ žiak nedodrží daný termín, považuje sa to za nesplnenú úlohu!

      Ako je to s pandemickým ošetrovným od 8. februára 2021?

      Od 8. februára 2021 sa rozhodnutím ministra školstva otvoria materské školy a prvý stupeň základných škôl. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že rodič po otvorení škôlky alebo školy stráca nárok na pandemické ošetrovné (ktoré mal z dôvodu starostlivosti o dieťa pre uzavretie zariadenia príslušným orgánom).

      Je možné, že nie každá škola bude schopná otvoriť brány a začať výučbu od 8. februára 2021 a bude tento deň potrebovať na testovanie (rodičov, žiakov, zamestnancov školy). Ak teda riaditeľ školy rozhodne, že škola je uzatvorená, rodičia majú ešte za tento deň nárok na pandemické ošetrovné.

      Rovnako výnimku budú tvoriť prípady, ak konkrétna škôlka alebo škola bude aj naďalej uzatvorená z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie rozhodnutím hygieny, riaditeľa alebo zriaďovateľa. Rodičia, ktorí z tohto dôvodu nebudú môcť svoje dieťa umiestniť do škôlky alebo školy, budú mať nárok na pandemické ošetrovné zo Sociálnej poisťovne.

      Ak však dieťa nebude navštevovať škôlku alebo školu, pretože rodič neabsolvuje test, takéto dieťa škola síce ospravedlní, ale rodič nebude mať nárok na pandemické ošetrovné. V tomto prípade už nebude splnená podmienka uzatvorenia zariadenia rozhodnutím príslušného orgánu, a preto rodičovi nárok na ošetrovné nevznikne. Rovnako naďalej platí, že nárok na ošetrovné nemajú rodičia, ktorí po otvorení škôlky alebo školy nedajú dieťa do školského zariadenia pre obavy z ochorenia.

      https://www.socpoist.sk/aktuality-ako-je-to-s-pandemickym-osetrovnym-
      
      
     • Dôležitá informácia pre zákonných zástupcov detí v MŠ, pre žiakov a zákonných zástupcov I.stupňa ZŠ

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

       

      včera sme sa z tlačovej besedy ministra školstva dozvedeli, že od pondelka 8.2.2021 sa otvárajú materské školy, prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy. Nakoľko okres Šaľa sa nachádza v COVID mape v čiernych farbách, o otvorení škôl v okrese, t.j. aj školy a škôlky v našej obci v tejto chvíli rozhodujú na RÚVZ v Nitre.  Rozhodnutie by malo padnúť najneskôr zajtra. Na základe tohto rozhodnutia Vás budeme okamžite informovať. Žiadame Vás o sledovanie našej web stránky školy a FB školy. Prosíme Vás o trpezlivosť. Ďakujeme.

       

      Mgr. Miriam Žigová, riaditeľka školy

     • Darujte 2% z Vašich daní deťom...

     • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to v sekcii 2% DANE

      Aj vďaka Vašim 2 % ste prispeli na:

      Zoznam, kde boli použité 2% z Vašich daní si môžete pozrieť v sekcii O škole - Občianske združenie

     • Veľká fašiangová súťaž - 2.časť

     • Práve bola odštartovaná 2.časť našej Veľkej fašiangovej súťaže - FAŠIANGOVÉ DOBROTY. 

      Na našej facebookovej stránke Škola Trnovec do komentára pod príspevok 2.časti súťaže nahraj fotku svojej fašiangovej dobroty (doma upečenej, uvarenej) a zbier

      Všetky potrebné info získaš v Pravidlách súťaže:

      Druhou výzvou  je fotosúťaž....

      FOTO FAŠIANGOVÉ DOBROTY: v čase od 1.februára 2021  do 5.februára 2021 nahraj svoju fotku fašiangovej dobroty na facebook Škola Trnovec – do komentára pod príspevok Fašiangové dobroty, ktorý nájdeš na facebooku až od 1.februára (odkedy začne druhá výzva).

      Fotka s najväčším počtom lajkov vyhráva!

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
    • info@zstrnovecnv.sk
    • +421 x 0317781290
    • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
    • 37 863 665
    • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
    • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
    • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
    • https://www.facebook.com/skola.trnovec
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje