• Mikuláš...

     • Do galérie Mikuláš... boli pridané fotografie.

      ..."na sv.Mikuláša neučí sa, neskúša sa", takéto a podobné vety boli 06.12. na tabuliach v triedach. V tento deň všetky triedy navštívil Mikuláš s anjelom a čertom. Pre dobré detičky priniesol sladkú odmenu. Neskôr zavítal medzi našich starkých do Zariadenia opatrovateľskej služby. A nezabudol navštíviť ani obecný úrad a pána starostu.

     • Pasovanie prvákov...

     • Do galérie Pasovanie prvákov... boli pridané fotografie.

      ...stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, povinností, pravidiel,….Ako po iné roky, aj tento rok úlohou prvákov bolo ukázať, čo sa za krátky čas strávený v školských laviciach naučili. Aby na toto obdobie deťom zostali krásne spomienky, čakal na prvákov slávnostný deň. Rodičia detí tak boli 27. novembra svedkami výnimočnej udalosti – pasovanie žiakov 1. ročníka do „cechu školského“.

     • Deň v červenom...

     • Do galérie Deň v červenom boli pridané fotografie.

      ... v rámci 13.ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa konal dňa 29.11.2019 na základnej škole deň v červenom, všetci spoločne sme podporili posolstvo tejto krásnej akcie a nezabudli sme vytvoriť živú červenú stužku...

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
    • info@zstrnovecnv.sk
    • +421 x 0317781290
    • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
    • 37 863 665
    • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
    • 0911 980 820 0911 866 467
    • adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
    • https://www.facebook.com/skola.trnovec
  • Fotogaléria

   • Ako namaľovať dúhu - divadelné predstavenie v materskej škole
   • Mikuláš v materskej škole
   • Mikuláš...
   • Pasovanie prvákov...
   • ...získali sme 1.miesto...
   • Deň v červenom...
   • Šaliansky Maťko
   • Záložka do knihy spája školy - 10.ročník...
   • Jesenné účelové cvičenie
   • Deň jabĺk...
   • Úcta k starším...
   • Halloweenske vyučovanie v maskách