• Záložka do knihy spája školy - 10.ročník...

     • Do galérie Záložka do knihy spája školy - 10.ročník boli pridané fotografie.

      ...naša partnerská škola ZŠ s MŠ R.Dilonga z Trstenej.

      Cieľ česko-slovenského projektu

      Nadviazanie kontaktov medzi česko - slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vytvoria záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému česko-slovenského projektu List za listom – baví ma čítať, a vymenia si ju so žiakmi z  pridelenej partnerskej školy z Českej republiky alebo Slovenskej republiky. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.

     • Jesenné účelové cvičenie

     • Do galérie Jesenné účelové cvičenie boli pridané fotografie.

      V minulosti branné cvičenie. Jesenné teoretické aj praktické cvičenia, ktoré sú povinnou súčasťou školských akcií každého školského roka sa najprv konajú teoretickou prípravou v triedach a následne ich praktickým realizovaním.

     • Deň jabĺk...

     • Do galérie Deň jabĺk... boli pridané fotografie.

      ...vedeli ste o tom, že existuje Deň jabĺk ? Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Naším cieľom bolo nenásilným a hravým spôsobom podporovať u detí konzumáciu ovocia a zeleniny, čím sme sa snažili zároveň plniť i niektoré z úloh Národného programu prevencie obezity pre deti.

     • Exkurzia v Múzeu holokaustu v Seredi

     • Do galérie Exkurzia v Múzeu holokaustu v Seredi boli pridané fotografie.

      ...žiaci II.stupňa sa 08.10.2019 zúčastnili exkurzie Múzea holokaustu v Seredi, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz.

     • Šarkaniáda 2019

     • Do galérie Šarkaniáda 2019 boli pridané fotografie.

      ...Združenie rodičov školy 12.10.2019 zorganizovalo pre naše deti a žiakov s rodičmi tradičné podujatie s občerstvením - Šarkaniádu . Poveternostné podmienky boli vynikajúce, tak nám šarkany lietali vysoko. Všetkým, ktorí sa na podujatí podieľali srdečne ďakujeme :-)...

     • Rozlúčka s letom ...

     • Do galérie Rozlúčka s letom ... boli pridané fotografie.

      ...tento rok sme reprezentovali našu školu v súťaži vo varení gulášu.Naše družstvo "Korytnačiek" uvarilo guláš, s ktorým sa umiestnilo na 3.mieste, nezostalo z neho ani za lyžičku...:-D Ďakujeme nášmu šéfkuchárovi ujovi Vladkovi 

     • Svetový deň ochrany zvierat

     • Do galérie Svetový deň ochrany zvierat boli pridané fotografie.

      ...pri tejto príležitosti sme pripravili pre žiakov besedu s Natáliou Réšöovou, ktorá porozprávala o skupine dobrovoľníkov snažiacich sa pomôcť zatúlaným psíkom v Šali a blízkom okolí. Ich úlohou je, čo najskôr nájsť psíkom pôvodnú alebo novú milujúcu rodinu... Zároveň Natálke srdečne ďakujeme a budeme sa správať k zvieratkám ako k najlepším priateľom človeka 

     • Výstava plodov jesene

     • Do galérie Výstava plodov jesene boli pridané fotografie.

      ...koniec septembra už tradične patrí výstave plodov jesene, žiaci si výrobky svojich spolužiakov mohli pozrieť od 20.09. do 24.09.2019 na dolnej chodbe našej školy...

     • Dobré nožnice prajem...

     • Do galérie Dobré nožnice prajem... boli pridané fotografie.

      ...v rámci školského klubu detí sa žiaci zúčastnili tvorivých dielní Kirigami - techniky prekladania a strihania papiera, pri ktorej jednoduchými zástrihmi vznikajú trojrozmerné objekty...

     • Biela pastelka 2019

     • Do galérie Biela pastelka 2019 boli pridané fotografie.

      ... aj tento školský rok sa naša škola zapojila do zbierky Biela pastelka 2019. Dňa 19.09.2019 sme prispeli príspevkom do prenosných pokladničiek Bielej pastelky a tak pomohli nevidiacim a slabozrakým spoluobčanom...

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje