• Poďakovanie

     • Milí priatelia. Srdečne ďakujeme všetkým zúčastneným na akcii Halloweensky lampiónový sprievod.  Veľmi si vážime, koľko aktívnych mamičiek, ockov, babičiek a priateľov sa aktívne zapojilo do príprav a vytvorenia neopakovateľnej atmosféry 🙂 Veľmi sa tešíme z podpory obce Trnovec nad Váhom a Jednoty dôchodcov Slovenska.

      Veríme, že sa detičky cítili dobre a dnešný večer ste si všetci užili.

     • Jesenné prázdniny

     • Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin : 29.október 2019 (utorok)

      Termín jesenných prázdnin: 30.október - 31.október 2019

      Sviatok: 01.november 2019

      Začiatok vyučovania po prázdninách: 4. november 2019 (pondelok)

     • Zmena letného času na zimný čas

     • V noci zo soboty (26.10.2019) na nedeľu (27.10.2019) nás čaká aktuálna zmena na zimný čas. To znamená, že spíme o hodinu dlhšie, pretože sa ručičky hodiniek posúvajú o celú hodinu vzad. Nezabudnite si preto prestaviť o 3-tej ráno všetky hodiny o hodinu dozadu teda na 2-hú hodinu rannú.

     • Oznam

     • 29.10.2019 Halloweensky lampiónový sprievod - oznamujeme všetkým, že lampióny sa tento rok predávať v škole ani v kultúrnom dome nebudú. Ďakujeme za pochopenie.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
    • info@zstrnovecnv.sk
    • +421 x 0317781290
    • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
    • 37 863 665
    • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
    • 0911 980 820 0911 866 467
    • adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
    • https://www.facebook.com/skola.trnovec
  • Fotogaléria

   • Ako namaľovať dúhu - divadelné predstavenie v materskej škole
   • Mikuláš v materskej škole
   • Mikuláš...
   • Pasovanie prvákov...
   • ...získali sme 1.miesto...
   • Deň v červenom...
   • Šaliansky Maťko
   • Záložka do knihy spája školy - 10.ročník...
   • Jesenné účelové cvičenie
   • Deň jabĺk...
   • Úcta k starším...
   • Halloweenske vyučovanie v maskách