• Verejná zbierka Trnovecký anjel

    • Verejná zbierka s názvom

     „Trnovecký anjel“

     Výnos zo zbierky v sume 32,70 EUR bol použitý na nákup učebníc anglického jazyka pre deti ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302.

       

     Za každý príspevok srdečne ďakujeme.

      

     _____________________________________________________________________________________________________

      

     VEREJNÁ ZBIERKA UŽ SKONČILA

      

     Občianske združenie TRNKY pri ZŠ s MŠ v Trnovci nad Váhom

     925 71  Trnovec nad Váhom 302

     vyhlasuje verejnú zbierku s názvom

     „Trnovecký anjel“

     Účelom tejto zbierky, registrovanej pod číslom 405-2020-007596, ktorá sa bude vykonávať od 7. 12. 2020 do 21. 12. 2020 je podpora práce s deťmi a jej výnos bude použitý na nákup učebníc anglického jazyka pre deti Základnej školy s materskou školou Trnovec nad Váhom 302.

     Do zbierky sa môžete zapojiť zaslaním príspevku na osobitný účet zriadený vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. číslo účtu SK57 0200 0000 0043 8221 2153, alebo vložením ľubovoľnej finančnej čiastky do stacionárnej pokladničky, ktorá bude v uvedenom období umiestnená v kancelárii prvého kontaktu Obecného úradu Trnovec nad Váhom.

     Verejná zbierka sa uskutoční pod záštitou Obce Trnovec nad Váhom.

     Za každý príspevok srdečne ďakujeme.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom Slovakia
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje