• Čo by mal ovládať budúci prvák?

     • samostatne sa obliecť a obuť
     • pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi
     • samostatne sa najesť
     • samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť a pod.
     • správne vyslovovať všetky hlásky
     • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
     • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
     • spočítať predmety do päť
     • interpretovať obsah krátkej rozprávky
     • poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku
     • kresliť pevné a neroztrasené línie
     • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (hlava, krk, trup, ramená atď. postava je anatomicky správne rozložená)
     • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
     • poznať základné odtiene farebného spektra (červená, zelená, žltá, oranžová, fialová atď.)
     • orientovať sa v priestore, vie, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo

        

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom Slovakia
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje