• Metodika 7 krokov

    • Metodika 7 krokov je jednoduchým, no účinným nástrojom k tomu, aby sa aj na vašej škole udiali pozitívne zmeny – zmeny nielen v oblasti životného prostredia, ale aj vzájomných vzťahov, spolupráce a celkovej atmosféry na škole. Tieto kroky realizuje škola postupne počas celého certifikačného obdobia.

     1. Kolégium Zelenej školy

     Kolégium Zelenej školy je akčná skupina programu na škole. Sú to motivovaní ľudia zo školy a jej okolia, ktorí majú chuť rozhodovať o tom, ako bude vyzerať ich škola, zažívať nové veci a získavať cenné skúsenosti. Hlavnú rolu v Kolégiu Zelenej školy majú žiaci a študenti, s ktorými úzko spolupracujú učitelia, nepedagogický personál, rodičia a zástupcovia obce či miestnych organizácií.

     2. Environmentálny audit školy 

     Environmentálny audit skúma vplyv školy na životné prostredie. Spoločne zistíme, ako je na tom naša škola a ukážeme to všetkým. Koľko na škole minieme vody alebo vyprodukujeme odpadu? Pomocou environmentálneho auditu budeme vedieť, ako je na tom naša škola vo vybranej téme a získame cenné poznatky, ktoré využijeme nielen na vyučovaní, ale aj na zmenu súčasného stavu.

     3. Environmentálny akčný plán

     Enviromentálny akčný plán je pomôcka, ktorá nám pomôže ísť za našimi cieľmi a ostať na vytýčenej ceste. Je to plán praktických krokov a vzdelávacích aktivít, za ktoré sú zodpovední najmä žiaci a prebiehajú v spolupráci s celou školskou komunitou. Tieto aktivity idú do hĺbky v jednej zo šiestich prioritných tém programu.

     4. Monitoring a hodnotenie

     Hodnotenie a monitoring je priebežné sledovanie toho, ako nám na škole ide plnenie aktivít z akčného plánu.

     5. Pro-environmentálna výučba

     Pro-environmentálna výučba prenáša témy týkajúce sa životného prostredia zaujímavou formou do vyučovania. Výučba je v Zelenej škole prepojená s praktickými činmi a tak sa environmentálne témy stávajú súčasťou bežného života. Environmentálne smerovania školy je zároveň zakomponované aj v Školskom vzdelávacom programe. 

     6. Informovanie a spolupráca

     Informovanie a zapojenie komunity znamená, že o aktivitách na škole informujeme nielen rodinu, ale aj priateľov či okolie školy. (nástenky, rozhlas, článok do miestneho prípadne regionálneho média, výstava, deň otvorených dverí alebo internetová stránka školy).

     7. Eko-kódex

     Eko-kódex je umelecké znázornenie hodnôt našej školy. Ide o spoločné vyznanie hodnôt a návod k ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu pre každého, kto navštevuje školu.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • 0911 980 820, 0911 866 467
   • adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje