• Moja malá záhradka - vyhodnotenie

     • Aj v tejto mimoriandnej situácii máme pre nás potešujúcu správu, s ktorou by sme sa  radi podelili.

      Vo februári 2020 sa naša škola zapojila do súťaže, ktorú organizovala spoločnosť Kaufland  SR v.o.s. pod názvom Moja malá záhradka. Spoločnosť Kaufland SR v.o.s. touto formou priblížila deťom prírodu a  vzbudila ich záujem o rastlinky a ich pestovanie. Triedy I.stupňa získali kompletný balík na pestovanie rastliniek, ktorý obsahoval: pestovateľský podnos, biologicky rozložiteľné kvetináče, kokosové tablety a 20 rôznych druhov semienok + tabuľky na označenie rastlinky. Trieda si vypestovala malú záhradku a odoslala registračný formulár s povinnými prílohami, ktorou bola rozprávka (ako rastlinky rástli) a fotografie vypestovanej záhradky. Veľmi sme sa potešili, keď prišiel email zo spoločnosti Kaufland SR v.o.s. s textom: 

      Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

      gratulujeme Vám k výhre v našej súťaži, konkrétne k výhre počítača. Ďakujeme Vám, že ste sa spolu s nami rozhodli priblížiť deťom pestovanie rastliniek. Veríme, že Vašich žiakov úspech v súťaži poteší a motivuje ich, aby sa zaujímali o prírodu aj naďalej. 

      Ďakujeme,

      Váš Kaufland

      Z našej ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 vyhrala II.A.trieda. Pripájame fotografie zo sadenia II.A triedy, ktoré prebiehalo ešte pred mimoriadnou situáciou + fotografiu a rozprávku, ktorá bola zasielaná do spoločnosti Kaufland SR v.o.s.

      Blahoželáme a ďakujeme žiakom II.A triedy aj pani učiteľke a tešíme sa, že nás tak krásne reprezentovali i napriek danej situácii.

     • Oznam pre žiakov 9.ročníka a ich zákonných zástupcov

     • Minister školstva rozhodol o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020. Pozorne si preštudujte všetky materiály. 

      Materiály nájdete v sekcii: Žiaci a rodičia/ Školský poradca/ Zmeny prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • info@zstrnovecnv.sk
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 980 820, 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje