• Oznam pre zákonných zástupcov budúcich škôlkárov - Zápis do MŠ

     • Ako sa budú uvoľňovať opatrenia

     • Opatrenia prijaté v reakcii na koronavírus sa budú postupne uvoľňovať. 

      Plán uvoľňovania umožní postupné znovuotvorenie doposiaľ povinne zavretých obchodov a služieb, športovísk či organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí.

      Uvoľňovanie opatrení by malo mať 4 fázy.Prvé uvoľňovanie bude platiť už od stredy 22.4.2020.

      Medzi jednotlivými fázami uvoľňovania sa predpokladá odstup minimálne 2 týždne. Takýto postup odporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia.

      Uvoľňovanie opatrení a prechod medzi fázami závisí od vývoja počtu nakazených. Zvyšovanie počtu nakazených môže uvoľňovanie spomaliť alebo úplne zastaviť.

      Uvoľnením sa zmení aj:

      • Čas na nakupovanie vyhradený pre dôchodcov (nad 65 rokov) – po novom už len od 09:00 do 11:00 od pondelka do piatka.

      Je dôležité a zodpovedné, aby seniori nakupovali presne vo vyhradených časoch. Toto nariadenie pomáha chrániť ich životy a zdravie. Ďakujeme, že to disciplinovane dodržiavate.

      Naďalej zostáva v platnosti:

      • Nosenie ochranných rúšok je stále povinné.
      • Rozostupy aspoň 2m sú stále povinné.
      • Max. 1 zákazník na 25m2 v obchodoch.
      • Povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do predajní.
      • Dôkladná sanitácia predajní a vetranie uzavretých priestorov.
     • Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov - hodnotenie žiakov ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
    • info@zstrnovecnv.sk
    • +421 x 0317781290
    • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom
    • 37 863 665
    • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
    • 0911 980 820 0911 866 467
    • adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386
    • https://www.facebook.com/skola.trnovec
  • Fotogaléria

   • Ako namaľovať dúhu - divadelné predstavenie v materskej škole
   • Mikuláš v materskej škole
   • Mikuláš...
   • Pasovanie prvákov...
   • ...získali sme 1.miesto...
   • Deň v červenom...
   • Šaliansky Maťko
   • Záložka do knihy spája školy - 10.ročník...
   • Jesenné účelové cvičenie
   • Deň jabĺk...
   • Úcta k starším...
   • Halloweenske vyučovanie v maskách