• Preambula Školského parlamentu

    • Preambula

      

          My, žiaci Základnej školy s materskou školou Trnovec nad Váhom 302, v zmysle demokracie, ľudských práv a práv dieťaťa vychádzajúc z prirodzeného práva žiaka na kvalitné vzdelávanie a vychádzajúc z práva učiteľa mať žiaka s dobrými ľudskými vlastnosťami usilujúc sa o uplatnenie spolupráce medzi nami - žiakmi a pedagógmi, usilujúc sa o rozvoj duchovnej kultúry i zveľadenia životného prostredia o zviditeľnenie našej školy a jej dobrého mena, uznášame sa prostredníctvom svojho práva voliť, na vzniku Školského parlamentu našej školy, zloženého z našich zástupcov - spolužiakov a sľubujeme rešpektovať jeho prácu a jeho uznesenia.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
   • +421 x 0317781290
   • Školská č.302, 925 71 Trnovec nad Váhom Slovakia
   • 37 863 665
   • Nevyžiadanú poštu nevraciame späť!
   • školská jedáleň - 0911 866 467
   • Materská škola adresa: č. 575, 925 71 Trnovec nad Váhom telefón: +421 x 0317781386; 0911 980 820
   • https://www.facebook.com/skola.trnovec
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje